Bing kommunikation

Ingen minns en fegis.
Men du behöver inte göra en Naken-Janne för det.

“Vilken idiot som helst kan väcka uppmärksamhet” sade reklamlegenden Leon Nordin en gång i tiden. “Det svåra är att väcka sympati. För det krävs det talang.”

Men det går förstås att få både uppmärksamhet och sympati. Det gäller bara att tänka efter lite, säga spännande saker och göra det bra. Genomtänkta strategier, kreativa koncept och gott hantverk, alltså.

Ju enklare, desto svårare​

Bra kommunikation är enkel att begripa, lätt att gilla och svår att göra. Vi har arbetat på byråer och marknadsavdelningar i många, många år. Ett och annat har vi lärt oss på vägen.

Gör inte saker mer komplicerade än de behöver vara. Ibland räcker det med välskriven text. Ibland behövs bara lite formgivningskärlek. 

Kommunikation eller reklam?

De senaste tio, femton åren har det vi traditionellt förknippar med ordet reklam gått ur modet. Och självklart handlar kommunikation om mycket mer än bara reklam. 

Ändå har företag som Procter&Gamble, Adidas och en rad andra på senare tid återgått till gammal reklamvisdom – om än anpassad till moderna medier. Att bara arbeta med det som kallas “performance marketing” har nämligen visat sig vara en dyr historia. 

Sveriges Annonsörer – som alltså är intresseorganisationen för de som köper reklam, inte för dem som skapar den – skriver en hel del om det här.