Strategi & koncept

Det är kanske svårt att känna någon större entusiasm över en strategi. Men den är viktig ändå. En bra strategi är nämligen rasande praktisk – och kan faktiskt vara riktigt rolig.

Men för att vara praktisk (och rolig) krävs det att strategin uppfyller vissa grundläggande krav. Annars blir den en papperstiger. Ja, vill det sig riktigt illa blir den en källa till frustration och därmed direkt kontraproduktiv.

En bra strategi är:

  • konkret, så att den går att begripa
  • kort och koncis, så att den går att hålla i huvudet
  • tydlig, så att du vet både vad som ska göras och vad som inte ska göras

Genom åren har jag tagit fram strategier för mängder av varumärken. Och jag hjälper gärna dig också.

Koncept

Utifrån strategin gör du klokt i att skapa ett koncept. Det gör att all din kommunikation hänger ihop och så att säga strävar mot samma mål.

Precis som strategin ska konceptet vara enkelt. Då blir det också tydligt och lättarbetat. Att ta fram alla möjliga typer av kommunikation blir på så vis mycket enklare. Därmed betalar sig ett välgjort konceptarbete snabbt.

Genom åren har jag tagit fram koncept för både multinationella företag och enmansfirmor. Tillsammans hittar vi rätt nivå för ditt företag.

Mejla på info@lovebing.se